Jesteś tutaj:

Wycieczka do Urzędu Pocztowego w Zelowie

Przedszkolaki coraz lepiej orientują się w otaczającym je środowisku – warunkuje to zwiedzanie miejsc naszego miasta. W ramach zajęć tematycznych dzieci tym razem 03.12.2015r. wybrały się na pocztę. Dzięki temu zapoznały się z zawodem listonosza, zwiedziły różne pomieszczenia urzędu pocztowego i zapoznały się z ich funkcjami.

„Przedszkolaki” mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze. Kierownik poczty przybliżył dzieciom znaczenie wyrazów takich jak: list, paczka, adresat. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Poza tym dzieci z grupy 4-latków wysłały list do św. Mikołaja. Ogromną niespodzianką była wizyta św. Mikołaja na poczcie, który cierpliwie wysłuchał każde dziecko i podarował dzieciom cukierki.