Zebranie grupowe

UWAGA !!!!

Zebranie z wychowawcami odbędzie się

19.11.2015r.o godz. 16.00

w salach poszczególnych grup

Tematyka:

  1. Zapoznanie z wynikami diagnozy wstępnej i obserwacji dzieci
  2. Omówienie najbliższych uroczystości i imprez
  3. Rozmowy indywidualne dla chętnych