Jesteś tutaj:

Przedstawienie kukiełkowe pt. ,Jesień na polanie”

Nasze przedszkole nieustannie poszukuje ciekawych metod dydaktyczno – wychowawczych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu dzieci. Jedną z nich jest nauka poprzez oglądanie i omawianie spektakli teatralnych przedstawianych przez różne Agencje Artystyczne.
Dnia 30.10.2015 r. przedszkolaki obejrzały spektakl pt. ” Jesień na polanie” zaprezentowany przez artystów Teatru Kanon. Była to dla dzieci doskonała okazja do powtórzenia i utrwalenia charakterystycznych oznak jesieni oraz zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy.