Jesteś tutaj:

Wizyta na komisariacie policji

Dnia 24 czerwca 2014 r. odbyła się wycieczka do Komisariatu Policji w Zelowie. W spotkaniu wzięła udział grupa starszaków pod opieką p. Ewy Tyluś oraz grupa maluchów pod opieką p. Małgorzaty Ociepy z Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego w Zelowie.

Podczas zwiedzania Komisariatu funkcjonariuszka pokazała wszystkim najważniejsze pomieszczenia obiektu tj.: pokój dyżurnego, pokój aresztantów, celę.

W trakcie spotkania dzieci zostały zapoznane z umundurowaniem policjanta oraz sprzętem, jakim na co dzień się on posługuje, tj. urządzeniami komunikacji z innymi funkcjonariuszami, kamizelką kuloodporną, kaskiem, pałką służbową oraz kajdankami. Najciekawsze było zebranie przez policjantkę odcisków palców dzieci.

Następnym etapem wycieczki było oglądanie oznakowanego radiowozu policyjnego z całym wyposażeniem oraz zapoznanie z sygnalizacją świetlno – dźwiękową pojazdu.

Policjantka przypomniała dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa poruszania się na drodze i podczas zabaw oraz tłumaczyła, dlaczego warto znać numery telefonów alarmowych (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe).

Wizyta w komisariacie pozwoliła przedszkolakom przypatrzeć się codziennej pracy Policji. Na pożegnanie dzieci wręczyły policjantce laurkę z podziękowaniami i pozowały do pamiątkowych zdjęć.